Methodiek

De aanpak van Leertafel TOM kenmerkt zich door de combinatie van drie zaken: methodiek, stijl en inhoud.

 We hanteren steeds hetzelfde schema, maar passen dit steeds toe op uw specifieke vraag. Het verloop hiervan ziet u hieronder.

                <img src=”images/cirkel%20methode.jpg”>               

Stijl: tussen warmte en confrontatie

De typerende stijl van Leertafel TOM is een stijl waarin confrontatie niet uit de weg gegaan wordt. Maar dit doen we steeds vanuit warmte en met de bedoeling om verbinding te creëren.