Modulair aanbod

Onze werkwijze gaat steeds uit van een specifieke vraag vanuit een organisatie. We gaan er dus steeds van uit dat standaardantwoorden niet mogelijk zijn.

Onze modules zijn dan ook eerder gericht op de methodiek. Hoe kunnen deze ingebracht worden, wie zijn de doelgroepen in de organisatie, … Inhoudelijk worden deze steeds uitgewerkt op maat van uw organisatie.

Enerzijds hebben we onze algemene modules, die binnen elk basisthema passen. Anderzijds hebben we specifieke modules rond HR Ontwikkeling.

Basisthema’s

 • Organisatieontwikkeling
 • Ontwikkelen van basisteams via het TOM- model.
 • Omgaan met moeilijk gedrag bij doelgroepen via concept RNO gedrag.
 • Ontwikkelen HRM.

Principes

Enkel volledig gemandateerde vorming door de top van de organisatie. Vormingsmomenten zijn maar een moment opname. Tussen vormingsmomenten stimuleren we  interne procesactiviteit door tussentijds rapportage en sociale netwerken. Stijl tussen warmte en confrontatie. Aanreiken van de door de leertafel ontwikkelde instrumenten. (competentieprofielen, formulieren,…) Product – en procesevaluatie met rapportage.

Algemene modules

 1. Intakegesprek

Doel: verduidelijking van de leervraa                   

Doelgroep: aanvragers van de vorming + gemandateerden

Inhoudelijke thema’s:

 • Een eerste foto van de organisatie
 • Detecteren probleemgebieden
 • Aftasten welke modules er mogelijk zijn
 • Uitstippelen van korte termijn traject
 • Uitstippelen van lange termijn traject
 • Praktische afspraken (locatie, kostprijs, materiaal, enz…)

Duur: 1 uur

2. Onderdompelmodule

 Doel: kennismaking met het thema, het model en de werkwijze.

Doelgroep: iedereen

Inhoudelijke thema’s:

 • Het TOM – model en RNO model

Duur : 1 dagdeel

3. Module voor managementteams

Doel: ontwerpen van de organisatie met een stroomopwaarts traject.                   Doelgroep: Doelgroep: managementteams

Inhoudelijke thema’s:

 • Hoe ontwikkelen – en implementeren we visie
 •  Hoe maken we een onthoofd en performant organigram met bijhorende taak- en functieomschrijving.
 •  Hoe ontwikkelen we informatiesystemen, overlegsystemen, kwaliteitsprocedures, individuele coachingssystemen,  (IBM, TBM)              

 Duur : 2 tot 3 dagdelen

4. Module voor middenkaderteam

Doel: Hoe organiseer en begeleid ik mijn team of afdeling.

Doelgroep: middenkaderfuncties

Inhoudelijke thema’s:

 • Hoe ziet mijn team eruit?
 • Hoe vertaal ik de visie van de organisatie naar mijn team?
 • Welk soort team heb ik?
 • Welk soort leidinggevende ben ik en wel soort leidinggevende moet ik zijn?
 • Hoe kan ik mijn team stroomopwaarts doen ontwikkelen.
 • Hoe begeleid ik mijn medewerkers?
 • Hoe ga ik om met met moeilijke teams – medewerkers?

    Duur : 4 dagdelen

5. Module individuele begeleiding eerste leidinggevenden

Doel: individuele begeleiding met medewerkers met een specifieke leervraag

Doelgroep: leidinggevenden

Inhoudelijke thema’s:

 • Welk soort leidinggevende ben ik?
 • Welk soort leidinggevende heeft mijn team nodig?
 • In welke soort organisatie werk ik?
 • Hoe kan ik mijn team stroomopwaarts doen evolueren?
 • Welke medewerkers moet ik begeleiden?
 • Welke soort leidinggevende heeft de medewerkers nodig en welke medewerker ben ik?
 • Hoe balanceer ik tussen ‘warmte’ en ‘waarheid’?              

Duur : individueel gesprek (1,5 uur)

6. Module basisteams

Doel: Basisteams leren nadenken over hun wijze van samenwerken.

Doelgroep: basismedewerkers                   

Inhoudelijke thema’s:

 • Welke soort medewerker ben ik?
 •  In welk team werk ik?
 •  Wat maakt dat ik het team zwakker maak?
 •  Wat maakt dat ik het team sterker maak?
 •  Bespreken van het onbespreekbare (conflicthantering, …)          

 Duur:  4 dagdelen

7. Module individuele begeleiding basismedewerkers

Doel: Individuele begeleiding met basis medewerkers.

Doelgroep: basismedewerkers

Inhoudelijke thema’s:

 • Welk soort medewerker ben ik?
 • Hoe kan ik stroomopwaarts evalueren?
 • Welk team heb ik?
 • In welke organisatie werk ik?
 • Wat is mijn bijdrage?
 • Welke competentie bezit ik die ik kan bijdragen aan het team?
 • Welke competentie bezit ik die het team blokkert?
 •              

Duur: 2 uur

8. Joker module

Doel: Gelopen processen gaande houden.

Doelgroep: organisaties of teams die reeds een proces hebben gelopen of aan het lopen zijn en die nood hebben aan een energiser.

Inhoudelijke thema’s:

 • Thema’s die zich uit het traject aandienen.         

 Duur: 1 dagdeel

9. Module train de trainer 

Doel: trainen van de medewerkers die het model binnen hun organisatie kunnen implementeren

Doelgroep: medewerkers die in hun organisatie reeds een traject met het model hebben gelopen en die binnen de organisatie de opdracht hebben gekregen de competentie te verspreiden.<br>

Inhoudelijke thema’s:

 • Hoe zit de achterkant van het model in elkaar? (theoretische onderbouw)
 •  Welke methodieken zitten in het model?
 •   Hoe maak ik een teamfoto?
 •    Hoe creëer ik stroomopwaartse dynamiek?
 •   Hoe kan ik confronterend coachen?

Duur: 4 dagdelen (in tweedaagse op locatie)

HRM Ontwikkeling

 • Op maat van de organisatie.
 • Het verbinden van kennis over de organisatie heen door het principe van de Leertafel.
 • Het aanbieden van een vervolgtraject op de vormingen.

1. Veranderingsprocessen begeleiden

Doel: het begeleiden van een veranderingsproces. Van ‘wat ‘ veranderen tot effectief   

  Doelgroep: organisaties

Inhoudelijke thema’s:

 • Op zoek naar welke verandering noodzakelijk is.
 • Begeleiden  van het veranderingsproces door het aanreiken van schema’s en het begeleiden van leidinggevenden.
 •  Opmaken van een planning. (zie verder)
 •               

Duur: Kan op maat afgesproken worden. Afhankelijk van de intensiteit.</p>

2. Aanpakken van verzuimbeleid

Doel: het verzuimbeleid is in kaart gebracht en is gedaald.

Doelgroep: beleid en eerste leidinggevende

Inhoudelijke thema’s:

 • Verzamelen en interpreteren van cijfergegevens.
 •   Principes uitzetten rond verzuimbeleid samen met het beleid.
 •   Hoe als eerste leidinggevende omgaan met een medewerker die frequent ziek is.
 •   Werken met een team rond verzuimbeleid.
 •   Performancemanagement uitwerken
 •           

 3. HR Meerjarenplanning

  Doel: opmaken van een meerjarenplan.

Doelgroep: beleid van een organisatie

Inhoudelijke thema’s:

Opmaken van een balanced score card.

4. Het opzetten van een vormingsbeleid

Doel: komen tot een gedragen vormingsbeleid.<br>

Doelgroep: de vto- coördinator

Inhoudelijke thema’s:

 • Opzetten van een operationeel vormingsplan.
 • Opzetten van een strategisch vormingsplan.
 • Werken met referentiepersonen.     

5. Leiderschapsontwikkeling begeleiden

Doel: begeleiden en coachen op een veilige manier van eerste leidinggevenden

Doelgroep: startende leidinggevenden

Inhoudelijke thema’s:

 • Op vraag van de gecoachte.
 •  Hoe een coachgesprek opbouwen.
 •   Hoe neem ik mijn leiderschap op      

6. Organiseren van een lerend netwerk

Doel: samen brengen van competentie en het uitwisselen van kennis en ervaring rond bepaalde thema’s. Dit wordt inhoudelijk aangestuurd door de leertafel TOM.

Doelgroep: organisaties op verschillende niveau’s.

Inhoudelijke thema’s:

 • Schoolcoaches
 • Trainers  van het TOMnetwerk</li>

7. Van selectiegesprek tot een exitgesprek

Doel: opzetten van POP’s voor elke medewerker. Aanwerven en begeleiden van medewerkers in knelpuntberoepen in de zorgsector.

Doelgroep: leidinggevenden

Inhoudelijke thema’s:

 • De link tussen het teamontwikkelingsmodel en loopbaanbegeleiding
 • Opzetten van een procedure.
 • Het begeleiden van leidinggevenden in de verschillende gesprekken.
 •