Moeilijk gedrag

Moeilijk gedrag is meer dan agressie. Wat is moeilijk gedrag en wat betekent dit voor jou en het team waarin je werkt? Een bewoner/cliënt waarmee het team niet meer weet hoe verder te werken, kan ervoor zorgen dat je ten einde raad bent.

In de opleiding “omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag” worden modellen en methodieken aangereikt om tot oplossingen te komen, waar intuïtie faalt, kan een methodiek slagen.