Nieuws

T.O.M en familie   

We gaan er van uit dat het teamontwikkelingsmodel toepasbaar is waar mensen samen werken. We zijn nu aan het kijken of het TOM ook kan vertaald worden naar familiesystemen.

 We houden jullie zeker op de hoogte

 T.O.M en moeilijk verstaanbaar gedrag

Omdat we vaak merkten dat teamontwikkeling beïnvloed wordt door het moeilijk gedrag van een cliënt, bewoner, leerling, zijn we methodieken gaan ontwikkelen die er  voor kunnen zorgen dat er efficiënt kan omgegaan worden met conflicten.

In elke omgeving worden medewerkers en teams geconfronteerd met moeilijk gedrag. Zowel in scholen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, dienstverlening (CAW),… omgaan met moeilijk gedrag vraagt bepaalde conflicthanteringsstrategieën en—stijlen gebaseerd op een visie. Onze ervaring: BUSO, CAW, VTI’s, gehandicaptenzorg,..