Onze aanpak

Onze manier van werken is gebaseerd op een paar eenvoudige principes:

  • Enkel gemandateerde vorming door de top van de organisatie
  • Vormingsmomenten zijn maar een momentopname. We werken aan procesactiviteit door tussentijdse rapportage en sociale netwerken
  •  Afhankelijk van de vraag kan er tweekoppige begeleiding zijn
  •   Product– en procesevaluatie met rapportage
  •    Aanreiken van de door Leertafel TOM ontwikkelde instrumenten
  •     Gecertificeerde trainers