Onze trainers

Geert Stroobant 

Geert studeerde lichamelijke opvoeding aan de K.U in Leuven. Hij begon zijn carrière als begeleider bij jongeren met gedrags– en emotionele stoornissen. Nadien werd hij teamcoördinator in ‘De Waai’. Hij is sinds een zevental jaar als directeur werkzaam in De Heide, een centrum voor mensen met een motorische handicap en een complexe problematiek.  Hij stond aan de wieg van de kantelverandering die de Heide vijf jaar geleden gestart is. Naast zijn loopbaan als hulpverlener is hij altijd actief geweest in het vormingswerk, o.m. in het  Centrum voor Agogische Vorming en Opleiding Balans in Gent in het domein management en agogiek. Vooral de thema’s conflicthantering en teamontwikkeling liggen hem nauw aan het hart. Hij ondersteunt ook scholen bij het ontwikkelen van een agressiebeleid en superviseert heel wat teams die werken met jongeren of volwassenen met moeilijk (verstaanbaar) gedrag.

Publicaties:

Teamcoaching in de jeugdhulpverlening: anders omgaan met regel– en normovertredend gedrag

Management van verbondenheid.

Roos Strobbe

15 jaar geleden is Roos afgestuurd als verpleegkundige. Na wat ervaringen in woon – en zorgcentra was ze op zoek naar andere uitdagingen. Ze kwam terecht in De Heide.

Door het volgen van verschillende opleidingen in het VSPW en de kaderopleiding in Vesalius, was ze geprikkeld om nog meer bezig te zijn met het coachen van medewerkers. Na leidinggevende te zijn van verschillende teams in verschillende organisaties heeft ze nu een staffunctie als coördinator organisatie. Hierin wil ze vooral ondersteunend coachen van de leidinggevenden maar dan vanuit een staffunctie.  

Roos heeft net de postgraduaat opleiding: ‘social profit management’ afgewerkt.

Wim Schillemans

Wim is afgestudeerd als regent wiskunde. Sinds 1999 geeft hij les op een secundaire school. Het bleef echter niet bij lesgeven alleen. Als lid van de cel leerlingenbegeleiding time- out leerkracht, gedragscoach,… geraakte hij steeds meer geïntresseerd in en vertrouwd met de uitdaging van het (als team) omgaan met moeilijk gedrag. Ondertussen verdiept hij zich verder in ‘leren’, ‘organiseren’ en ‘onderzoeken’ door een Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen te volgen. Vanuit persoonlijke interesse ligt zijn focus hierbij vooral op leiderschap, teamorganisatie en schoolbeleid.

Zijn eerste kennismaking met het T.O.M.- model had hij tijdens de nascholing ‘Management van verbondenheid’. Door het model toe te passen op zowel het leerkrachtenteam van de school, de cel leerlingenbegeleiding en zelfs zijn sportclub, geraakte hij steeds meer van overtuigd dat een bewust ‘team’- denken niet alleen een gunstig effect heeft op de teamleden zelf, maar ook op de doelgroep waarvoor dat team (samen)werkt. Het is ten voordele van die leerlingen dat hij graag meewerkt aan visievorming rond leerlingenbegeleiding of een coachende rol op zich neemt bij concrete probleemsituaties.

Erika Coddens

 Erika studeerde graduaat in de orthopedagogiek. Na 4 jaar werken als woonbegeleidster in vzw Unie-K, centrum Ons erf, groeide ze door naar de functie van zorgmanager. Vrij vlug voelde ze de nood aan opleiding. Om vanuit een kader te kunnen werken, werd een opleiding in balans gevolgd. Na 8 jaar coachen van gedragsmoeilijke groepen, nam ze de uitdaging aan om nieuwe teams te gaan coachen. O.a. het opstarten van een nieuwe bewonersgroep, mensen met een ernstig en diep mentale beperking met bijkomende visuele problematiek, werd één van de uitdagingen. Elf jaar later kreeg ze de vraag om terug gedragsmoeilijke groepen te coachen.

Voor één van haar teams werd voor ondersteuning vanuit het T.O.M. –model gekozen. Deze boeiende reis duwde het team terug in een positieve richting.Deze ervaring was de drijfveer om TOM te gebruiken als kader om te werken in haar teams. Het volgen van de opleiding moeilijk verstaanbaar gedrag, gaf voor haar een extra meerwaarde om te kijken naar haar teams. Het verbinden van beide kaders en omzetten in de praktijk vormt een mooie uitdaging.

Jacques Van Egten

Jacques is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur in Gent en volgde daarna een opleiding in de Vlerick management School. Hij begon zijn carrière bij SWIFT, en heeft sindsdien meer dan 30 jaar ervaring als consultant in project-, proces- en change management. Jacques is ook bedrijfsleider van het consultancybedrijf Promexis, gespecialiseerd in organisatie, strategie en proces management.

Jacques heeft ook een ruime ervaring in de non-profit sector door van 2006 tot 2010 de functie van General Manager van Ex-Change vzw, ondersteuningsplatform voor uitwisselen van expertise met KMO’s in het Zuiden ( www.ex-change.be), uit te oefenen. Het TOM – model blijkt in de praktijk een zeer krachtig en volledig instrument te zijn in zowel de analyse van de huidige toestand als in de begeleiding van de dynamiek naar ontplooiing en harmonie van teams.  Het TOM model wordt in onze change management projecten nu meer en meer toegepast, en dit zowel in de profit als in de non-profit sector.