Visie

De leertafel T.O.M. is een groep van trainers die geloven dat de kleinste entiteit van een organisatie het team is.

We zijn er zeker van dat er geen goede of slechte teams, leiders of medewerkers zijn want we geloven dat teams, leiders en medewerkers steeds onderweg zijn.

We hebben gekozen om het team ontwikkelingsmodel als bril te gebruiken om de complexe realitet te begrijpen. We denken dat waar intuïtie faalt een methodische aanpak kan helpen.

We proberen teams, leidinggevenden en medewerkers te bewegen in een stijl tussen waarheid en warmte.