Wie zijn wij

Leertafel TOM is een groep trainers die vertrekken vanuit een zelfde visie op het werken met teams. Teams zijn voor hen de kleinste entiteit in een organisatie.
Om aan de slag te gaan met teams, medewerkers en leidinggevenden, wordt het TeamOntwikkelingsModel gebruikt (TOM). Dit model laat toe om de complexe realiteit op een snelle manier tastbaar en bevatbaar te maken. Op basis van een methodische aanpak worden situaties geanalyseerd en bespreekbaar gemaakt.
Onze trainers staan al jaren met de beide voeten in de praktijk. Op vandaag combineren ze deze praktijk met het toepassen van het Teamontwikkelingsmodel in de meest uiteenlopende settings. De combinatie van hun ervaring en de toepassing van het model, laat hen toe om situaties vanuit een zeer praktische kant te benaderen op basis van een stevige theoretische onderbouw.
Leertafel TOM vertrekt steeds vanuit een combinatie van stijl, inhoud en methodiek. We gaan geen moeilijke thema’s uit de weg, confronteren waar nodig, maar houden de aandacht wel steeds gericht op warmte en verbinding.